top of page
Search
  • Writer's picturemunie

Interview on TV channel

สัมพาสท์รายการ "คัมภีร์วิถีรวย" แรงบันดาลใจเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ที่สัญจรทางเรือเพื่อไปเรียนหนังสือ แล้วเห็นภาพผักตบชวา ลอยตามน้ำในฤดูน้ำหลาก เป็นเช่นนี้ซ้ำๆ จนกระทั่งปัจจุบัน ปัญหานี้ก็ยังเหมือนเดิม จึงเกิดแรงบันดาลใจต้องการลดจำนวนผักตบชวา และสร้างในเกิดมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน โดยนำมาทอเป็นผืนผ้า ผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปิดตัว คอลเลคชั่น Eco Lifestyle


แบรนด์ MUNIE มุ่งมั่นผลิตสินค้าภายใต้แนวคิดเชื่อมโยง มนุษย์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน และขับเคลื่อนด้วยงานนวัตกรรม สินค้าที่ผลิตเน้นตอบโจทย์ ไลฟ์สไตย์คนเมือง เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้าเหนือกว่าเพิ่มมูลค่าผักตบชวา คือแก้ปัญหาผู้ใช้


จากจุดเริ่มของการลดจำนวนผักตบชวาผ่านการวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักตบชวา เรายังพบคุณสมบัติพิเศษ ของเส้นใยวัชพืชนี้ คือ น้ำหนักเบา ระบายความชื้นได้ดี เมื่อนำมาทำสินค้า จึงตอบโจทย์การใช้งานได้ดี
28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page